Jak zdobyć uprawnienia na wózek widłowy?

Aby obsługiwać wózki widłowe, niezbędne są odpowiednie kwalifikacje, znajomość zasad bezpiecznej pracy i oficjalne uprawnienia na wózki widłowe. Pojazdy te są dziś wszechobecne w magazynach, centrach dystrybucji i na placach budowy, a umiejętność ich obsługi stała się cenną i poszukiwaną umiejętnością. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom zdobywania i utrzymywania uprawnień na wózki widłowe, zaczynając od ich rodzajów, na ważności i odnawianiu certyfikatów kończąc. 

Uprawnienia UDT na wózki widłowe i ich rodzaje

Uprawnienia na wózki widłowe są formalnym potwierdzeniem, że operator posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę, aby obsługiwać wózek widłowy. Są one wymagane przez polskie prawo i nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Istnieje kilka kategorii uprawnień UDT na wózki widłowe

  • kategoria III WJO upoważnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych;
  • kategoria II WJO rozszerza uprawnienia kategorii III WJO o możliwość obsługi wózków, w których operator siedzi lub stoi na podeście, ale bez wózków specjalizowanych. Jest to kategoria wystarczająca w przypadku większości magazynów i centrów logistycznych; 
  • kategoria I WJO pozwala na prowadzenie wózków specjalizowanych, niezbędnych w branży budowlanej i przy pracach na wysokościach, takich jak ładowarki teleskopowe czy wózki, które umożliwiają podnoszenie operatora wraz z ładunkiem.

Każda kategoria ma swoje specyficzne wymagania i zakres odpowiedzialności, a zdobycie tych uprawnień wiąże się z odbyciem specjalistycznego kursu oraz zdaniem egzaminu państwowego.

Jak zdobyć uprawnienia na wózek widłowy?

Zdobycie uprawnień do obsługi wózków to proces na kilka etapów, który może zająć do kilku tygodni. Zatem jak zdobyć uprawnienia na wózek widłowy? Po pierwsze, należy ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadzone przez certyfikowaną jednostkę szkoleniową. Podczas takiego szkolenia uczestnik poznaje zasady prowadzenia wózków i dowiaduje się, jak zachować bezpieczeństwo i higienę podczas takiej pracy. Kurs trwa ok. 80 godzin. Po drugie, należy przystąpić do egzaminu Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego. Wreszcie, po zdaniu egzaminu, otrzymuje się certyfikat na wózki widłowe, który zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia.

Nie ma większych ograniczeń co do tego, kto może się starać o taki dokument. Uprawnienia UDT na wózki widłowe może zdobyć każda dorosła osoba, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wózku widłowym.

Ile kosztują uprawnienia na wózki widłowe?

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji często pytają o to, ile kosztują uprawnienia na wózki widłowe. Cena może się różnić w zależności od instytucji szkoleniowej. Średnia cena kursu szacowana jest na około 500-600 zł, jednak warto sprawdzić ceny w kilku miejscach, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę. Osobno opłaca się przystąpienie do egzaminu UDT. Tutaj cena ustalana jest co roku przez Urząd Dozoru Technicznego. W 2023 roku wynosiła 237,98 zł. 

Ważność uprawnień na wózki widłowe

Wszystkie uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe, a ich ważność wynosi od 5 do 10 lat w zależności od rodzaju pojazdów. Istnieją dwie główne kategorie uprawnień:

  • ważne przez 10 lat dla wózków jezdniowych podnośnikowych bez wysięgnika i możliwości unoszenia operatora wraz z ładunkiem,
  • ważne przez 5 lat dla wózków specjalizowanych, takich jak teleskopowe czy z możliwością unoszenia operatora i ładunku.

Osoby, które zdobyły uprawnienia przed nowelizacją ustawy w 2019 roku, mają je ważne przez 5 lat od stycznia 2019 roku.

Po upływie okresu ważności uprawnień operator ma obowiązek ponownego ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu odnawiającego, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Europejskie uprawnienia na wózki widłowe

Warto wspomnieć, że europejskie uprawnienia na wózki widłowe są uznawane w Polsce na podstawie ekwiwalencji kwalifikacji. Zatem jeśli posiadasz uprawnienia zdobyte za granicą, możesz legalnie obsługiwać wózki widłowe w naszym kraju. Również polski certyfikat na wózki widłowe jest ważny w całej Unii Europejskiej.

Bezpieczna obsługa wózka widłowego

Bezpieczna obsługa wózka widłowego to nie tylko odpowiednie uprawnienia, ale także odpowiednie wyposażenie. Jako producent kabin do wózków widłowych, ProCabi oferuje szeroką gamę produktów, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo operatorów, takich jak:

Specjalizujemy się również w produktach dedykowanych konkretnym modelom, takich jak np. kabiny do wózków widłowych Toyota.

Podsumowanie

Wiesz już, jak zdobyć uprawnienia UDT na wózki widłowe, ile kosztuje kurs i egzamin, a także jak długo ważny jest certyfikat, który umożliwia pracę jako operator wózka widłowego. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomógł Ci zrozumieć cały proces, ocenić, jaka jest realna wartość takich uprawnień na rynku pracy i czy warto się o nie ubiegać. Dodaj komentarz